Важно за родиели, които желаят да присъстват на ДЗИ 2016- май

Във връзка с чл.8 ал.1 т.3  и  чл.29  от HАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ

ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.)

Поканваме родители, които желаят да бъдат наблюдатели на ДЗИ в Гимназия „Васил Левски“ да декларират това  писменно до 18.04.2016г за ДЗИ по БЕЛ и до 20.04.2016г за ДЗИ по английски език.Декларации се приемат в  канцеларията на училището всеки работен ден  от 9.00-15.00 часа.