ВСЕКИ УЧЕБЕН ДЕН Е ЕДНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В иновативното училище  Профилирана гимназия “Васил Левски“ всеки  учебен  ден е едно приключение. Дестинацията днес в часа по математика  бе „ Свойства на аритметичната прогресия и сума на първите “n” `члена“ , а участниците –  прекрасните ученици от 11б клас. Чрез интерактивeн тъч дисплей  г-жа Петя Сярова превърна сложната материя в едно забавно пътуване в света на математиката. Използваната иновативна педагогическа практика мотивира интереса на единадесетокласниците и те с лекота се справиха с трудните задачи.

Профилирана гимназия “Васил Левски“  за пореден път  показа, че нейната стратегия  залага на образованието като сериозна инвестиция и търси непрекъснато модерни пътища за нейната реализация.