Второ място за Профилирана гимназия „Васил Левски“- град Ямбол в състезанието по Информационни технологии в ОДК – Ямбол

Второ място за Профилирана гимназия „Васил Левски“- град Ямбол в състезанието по Информационни технологии в ОДК – Ямбол