Ден на „Отворените врати“ в ПГ“Васил Левски“ – 16.05.2022г.(паралелка“Биология и химия“)

Ден на „Отворените врати“ в ПГ“Васил Левски“ – 16.05.2022г.(паралелка“Биология и химия“)