Заседание на Обществен съвет

На 19.01.2017г. /четвъртък/ от 17.30 часа в учителската стая на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол ще се проведе заседание на Обществения съвет.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2017/2018 година.
  2. Изготвяне на становище за кандидатурата на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година.