Качество и равнопоставеност в европейското образование

На 8 май 2023 в Букурещ, в сградата на Националния парламент, се проведе конгрес на AEDE (Асоциация на преподавателите в Европа). Г-н Василе Никоара, вицепрезидент на асоциацията и директор на Националната гимназия в Констанца, с която Профилирана гимназия „Васил Левски“ Ямбол е в дългогодишни партньорски отношения, отправи покана към училището ни да излъчи представител за България на събитието. Г-жа Ира Недялкова, преподавател по руски и английски език в ПГ „Васил Левски“ участва в конгреса наред с преподаватели от други страни членки на ЕС, а така също и на Украйна, Република Северна Македония, Сърбия и др. Форумът премина под мотото „Качество и равнопоставеност в европейското образование“. Бяха обсъдени проблеми и споделен опит в различни сфери на съвременното европейско образование като внедряването на космически изследвания в образователната система, дигиталната култура в среди в неравностойно положение, киберсигурност, обучение и развитие на ключови компетентности чрез европейската програма Еразъм+.
Поканата за участие на ПГ „Васил Левски“ в този международен форум е поредното признание за авторитета на най-старото учебно заведение в родния ни град. Тя е свидетелство за това, че чрез обмяната на опит, идеи и реализирането на дейности по европейски проекти, училището ни успешно осигурява и ще продължи да осигурява образование, което да подготви младите хора за израстването им в едно европейско общество, в което те ще трябва с ясна мисъл и воля да се справят със сложни и важни проблеми.