„Най-големият урок в света“ – Глобална цел №4 : Качествено образование

„Най-големият урок в света“ – Глобална цел №4 : Качествено образование

На 29.10.2018 г. се проведе урок с X „в“ клас за УНИЦЕФ, част от поредицата „Най-големият урок в света“ – Глобална цел №4 : Качествено образование в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол под ръководството на Динко Динев и Стоянка Стоянова. Гости на проведеният урок бяха г-жа Петя Сярова – Директор на училището и Заместник Директорките г-жа Добринка Качанова и г-жа Силяна Нойкова.
Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да запознаем младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

Нека заедно да вдъхновим младото поколение като започнем промяната от всяка класна стая и от самите нас !