НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2022 г. ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ ЛАУРЕАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, 8 АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Протокол с резултатите на учениците, участвали на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации 2022 г.