Открит урок на тема „Кой кой е в съдебната зала? Правилата!“

С открит урок на тема „Кой кой е в съдебната зала? Правилата!“ стартира днес образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Урокът се проведе в съдебна зала № 3 на Окръжен съд – Ямбол пред ученици от 11 А клас на ПГ „Васил Левски”. Лектори и модератори на урока бяха председателят на Окръжен съд – Ямбол съдия Васил Петков, прокурор Милен Божидаров от Окръжна прокуратура – Ямбол и председателят на Адвокатска колегия – Ямбол Атласка Данкова. Облечени в тоги, те запознаха учениците с факти от създаването на Съдебната палата в Ямбол, функциите на участниците в съдебния процес, правилата в съдебната зала. Учениците имаха възможност да седнат на съдийската маса, да застанат на мястото на обвиняемия, както и да задават своите въпроси на основните участници в съдебния процес – съдия, прокурор, адвокат.
В учебната програма за 2022 – 2023 г. са включени девет теми, предварително съгласувани с техния преподавател по „Етика и право” Дафина Попова, в чиито часове ще се провежда образователната програма. В обучението на учениците са включени съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Ямбол, прокурори от Окръжна прокуратура – Ямбол, както и адвокати от Адвокатска колегия – Ямбол. Темите, които ще се дискутират, са свързани с превенцията срещу употребата на наркотични вещества, домашното насилие, трафика на хора, киберпрестъпленията, правата на децата в съдебните процедури и много други. Според предварителния график, последният урок за обобщаване на наученото и връчването на удостоверенията е насрочен за 13 април, 2023 г.
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието.