Постижение – 2 място сред други 180 текста

Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София обяви Национален конкурс за ученици за есе на тема:“ Растението, без което не мога“. Участниците бяха разпределени в две групи: 1 група- 5 – 7 клас 2 група – 8-12 клас

На 18 май организаторите обявиха резултатите. Есето на Цветина Стоянова Стойчева бе отличено с 2 място сред други 180 текста.