Правилници за учебната 2020-2021 година

План за действие в условията на COVID-19

Правилник за дейността на Профилирана гимназия Васил Левски – гр. Ямбол за учебната 2020-2021 година

План за дейностите по Безопасност на движение по пътищата

Стратегия-Профилирана гимназия Васил Левски – гр. Ямбол за учебната 2020-2021 година

План програма за БДП през 2021 година