ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” – 19 февруари 2018 год. ПГ „Васил Левски” – Ямбол

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” – 19 февруари 2018 год. ПГ „Васил Левски” – Ямбол