Сертификати от състезанието „Бобър България“ на учениците от Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол

Сертификати от състезанието „Бобър България“

на учениците Кати Христова и Кристияна Тончева от Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол и техния ръководител Динко Динев – учител по Информатика и ИТ