2018-2019 година

График изпити – СФО

 

Информация за учениците в самостоятелна форма на обучение

Учебна 2018/ 2019 година

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити в СФО:

Редовна сесия: 17.12.2018г. – 28.12.2018г. .

I  поправителна сесия: 25.03.2019 г. – 29.03.2019 г.

II поправителна сесия: 17.06.2019 г. – 21.06.2019 г.

 

Изпитни сесии:

Редовна сесия: 03.01.2019г. – 28.01.2019г.

І поправителна сесия: 08.04.2019г. – 19.04.2019г.

ІІ поправителна сесия: 01.07.2019г. – 12.07.2019г.