2019-2020 година Графици за втори срок

График за дежурство на учителите по време на междучасията през втори срок на учебната 2019 – 2020 година

График за консултации – Втори час на класа

График за консултации на учителите по учебни предмети през Втори срок на учебната 2019 – 2020 година

График за провеждане на часовете по СИП и ФУЧ за Втори срок на учебната 2019 – 2020 година