2020-2021 година Графици за втори срок

График – втори час на класа

График за дежурство на учителите в междучасията

График за консултации на учителите по учебни предмети

График контролни работи

График Факултативни учебни часове

Заповед № 543 от 02.03.2021г. за изменение график за Втори час на класа на Лиляна Танкова, класен ръководител на VIII А клас