„Бобър“ – международно състезание по информатика и компютърна грамотност

БОБЪР-България 2021