Преподаватели

Списък на учителите от Профилирана Гимназия „Васил Левски“

Български език и литература
Aнета Божилова – Петрова – класен ръководител на VIII а клас
Веселка Петкова – класен ръководител на XI в клас
Иван Панталаков – класен ръководител на X б клас
Станка Русева – Димитрова – класен ръководител на X а клас

Чужди езици
Боряна Стамболова
Пламен Карамарков
Вася Москалева – класен ръководител на X в клас
Елена Караганчева
Мария Палазова-Самра – класен ръководител на  IX в клас
Антон Желев – класен ръководител на X г клас
Милена Георгиева
Ира Недялкова – класен ръководител на XII а клас

Физика, математика и информатика
Стоянка Стоянова – класен ръководител на XII б
Лиляна Танкова – класен ръководител на XI а клас
Антоанета Иванова – класен ръководител на IX г клас
Мариета Пехливанова – класен ръководител на VIII г клас
Мариета Вълкова
Динко Динев

Биология и химия
Марияна Христова – класен ръководител на XII в клас
Тонка Горнакова
Даниела Паликова

История и география
Хараламби Баев
Галя Маркова – Стоева – класен ръководител на IX б клас
Симеон Кузманов – класен ръководител на XI б клас
Дилян Едрев
Кристина Русева – педагогически съветник

Философски цикъл
Дафина Попова – класен ръководител на VIII в клас
Лора Дулова – класен ръководител на IX а клас

Физкултура и спорт
Стойо Чолаков – класен ръководител на VIII б клас
Георги Димитров – класен ръководител на XII г клас
Ирена Петрова – класен ръководител на XI г клас

Музика
Силяна Нойкова-Георгиева

Изобразително изкуство
Петя Русева

 

bg_BG
en_GB