Преподаватели

Списък на учителите от Профилирана Гимназия „Васил Левски“

Български език и литература
Aнета Божилова – Петрова – класен ръководител на XI а клас
Веселка Петкова – класен ръководител на IX в клас
Станка Вълева Русева – Димитрова – класен ръководител на VIII а клас
Иван Панталаков – класен ръководител на VIII б клас

Чужди езици
Боряна Стамболова
Пламен Карамарков – класен ръководител на XII г клас
Вася Москалева – класен ръководител на VIII в клас
Елена Караганчева
Мария Палазова-Самра – класен ръководител на XII в клас
Антон Желев – класен ръководител на VIII г клас
Милена Георгиева
Ира Недялкова – класен ръководител на X а

Физика, математика и информатика
Димитринка Атанасова
Стоянка Стоянова – класен ръководител на IX б
Лиляна Танкова – класен ръководител на IX а клас
Антоанета Иванова
Мариета Пехливанова
Динко Динев

Биология и химия
Марияна Христова – класен ръководител на X в клас
Мария Попова – класен ръководител на XI в клас
Спасимира Тодорова

История и география
Хараламби Баев
Галя Маркова – Стоева – класен ръководител на XII а клас
Симеон Кузманов – класен ръководител на IX б клас
Дилян Едрев – класен ръководител на XII б клас
Кристина Русева – педагогически съветник

Философски цикъл
Дафина Попова – класен ръководител на XI б клас

Физкултура и спорт
Стойо Чолаков – класен ръководител на XI г клас
Георги Димитров – класен ръководител на X г клас
Ирена Петрова – класен ръководител на IX г клас

Музика
Силяна Нойкова-Георгиева

Изобразително изкуство
Добринка Качанова

 

bg_BG
en_GB