Прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Прием след VII клас

Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

български език и литература и история и цивилизации

 

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

 

Прием след VII клас

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

география и икономика и история и цивилизации

 

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование.

 

Прием след VII клас

Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

 

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 

Прием след VII клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование.

 

ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ:

14.06.2022г. – Провеждане на изпит от НВО по български език и литература

16.06.2022г. – Провеждане на изпит от НВО по математика

До 28.06.2022г. – Обявяване на резултатите от НВО

05.07. – 07.07.2022г. – Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016г.

До 12.07.2022г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

13 – 15.07.2022г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 20.07.2022г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22.07.2022г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

25.07.2022г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

26.07. – 27.07.2022г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

01 – 02.08.2022г. – Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

ПРОФИЛИРАНА  ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“ разполага с:

  • Четири модерно оборудвани компютърни кабинета с неограничен достъп до Интернет;
  • Интерактивен кабинет;
  • Фитнес зала, басейн, игрища, тенис на маса;
  • Студиа по музика;
  • Студиа и ателиета по изобразително изкуство.

 

http://www.gvlevski.com/

E-mail: g.vlevski@abv.bg

tel: 046 98 88 46