Прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Прием след VII клас

Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

български език и литература и история и цивилизации

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

Прием след VII клас

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

география и икономика и история и цивилизации

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование.

Прием след VII клас

Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

STEM паралелка

Прием след VII клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование.

STEM паралелка

ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ:

19 юни 2024г. – Провеждане на изпит от НВО по български език и литература

21 юни 2024г. – Провеждане на изпит от НВО по математика

до 02 юли 2024г. – Обявяване на резултатите от НВО

08 – 10 юли 2024г. – Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016г.

до 12 юли 2024г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

15 – 17 юли 2024г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 19 юли 2024г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

25 юли 2024г. – Обявяване на свободни места за трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

До 30 юли 2024г. – Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

31 юли и 01 август 2024г. – Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

ПРОФИЛИРАНА  Гимназия „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“  разполага с:

 • Три модерно оборудвани компютърни кабинета с неограничен достъп до Интернет;
 • Лаборатория по химия и опазване на околната среда;
 • Интерактивен кабинет;
 • Кабинет по хуманитарни науки с интерактивен дисплей
 • Фитнес зала, басейн, игрища, тенис на маса.

 

http://www.gvlevski.com/

E-mail: g.vlevski@abv.bg

Участие в програми на Европейския съюз и международни конкурси

 

Работа по национални програми и проекти

 

 • Проект на Федерацията на италианските учители и Фондация „Марко и Алберто Иполито“

 • Националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 • Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“

 • Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

 • Проект „Образование за утрешния ден“

 • Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 • Проект „Успех за теб“