Свободни места за ученици

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Паралелка Профил Свободни места
VIII а Хуманитарни науки няма
VIII б Обществени науки няма
VIII в Природни науки няма
VIII г Софтуерни и хардуерни науки няма
IX а Хуманитарни науки 2 свободни места
IX б Обществени науки 6 свободни места
IX в Природни науки 6 свободни места
IX г Софтуерни и хардуерни науки 3 свободни места
X а Хуманитарни науки няма
X б Обществени науки няма
X в Природни науки няма
X г Софтуерни и хардуерни науки няма
XI а Хуманитарни науки няма
XI б Обществени науки 3 свободни места
XI в Природни науки 2 свободни места
XI г Софтуерни и хардуерни науки няма
XII а Хуманитарни науки 2 свободни места
XII б Обществени науки 2 свободни места
XII в Природни науки Няма
XI г Софтуерни и хардуерни науки 3 свободни места