МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 2017-2018г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците за учебната 2017/2018 година

Обобщена справка за тормоза 2017-18 октомври

Приложение 1 – Списък на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Приложение 4 – Добри практики

zap_Mehanizum_protivodejstvie_tormoz