Проекти и програми

Участие в програми на Европейския съюз и международни конкурси

Работа по проекти

Проект на Федерацията на италианските учители и Фондация „Марко и Алберто Иполито“

Тема на проекта за 2019г. – „Нещата, които трябва да кажем“

Проект „Будители на новото време“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност КА1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Проект по еTwinning „Училищна библиотека“ Е-поезия за преодоляване на социалните различия в училище

Образователна програма на Висшия съдебен съвет  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура.“