История и традиции

111111111111111

Гимназия “Васил Левски” води началото си от трикласното девическо училище, открито през 1888/1889 учебна година. Най-старият документ, запазен в Държавен архив, е  в “Главен списък на учениците от I клас на учебната 1889/1890”. В списъка са записани 16 девойки, а директор на училището е главният учител Злати Паламидов. До  1904  година  училището  функционира  като  трикласно с 6 учители, добили образованието си  в Русия и Западна Европа:  Злати  Праматаров –  руски  възпитаник,  Петър Нойков – завършил в Германия,  Васил Карагьозов – във  Франция  и   Димо Попов – в Швейцария. През 1904/1905 година се разкриват IV и V клас, и училището прераства в Петкласно Девическо училище.

През 1917/1918 година се слива с Мъжкото педагогическо училище и се преобразува в Смесено
педагогическо училище.

През 1933 година Смесеното педагогическо училище се закрива и на негово място се създава
Смесена реална гимназия.

През 1937 година гимназията се разделя на мъжка и девическа, която в чест на 100-годишнината от рождението на Васил Левски приема името Гимназия “Васил Левски”. През периода 1937-1939 година учител по музика в гимназията е композиторът Светослав Обретенов.

От 1960/1961 учебна година е Политехническа гимназия. През 1982 година се разкриват две специлиазирани паралелки по биология и музика, а няколко години по-късно паралелки със засилено изучаване на изобразително изкуство, български език и история.

От 1993 година  е Гимназия “Васил Левски”.

Филм за 130 години ПГ“Васил Левски“ – град Ямбол :
->> ЛЕТОПИС НА ЕДНО ДОСТОЛЕПИЕ – ПГ „Васил Левски“-130 години стожер на ямболската просвета <<-

bg_BG
en_GB