УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД ЯМБОЛ

 

Председател на Училищното настоятелство: Мария Чорбаджийска