Профил на купувача

 


5 Януари 2016г. „Доставка на 28 броя терминални работни места за нуждите на ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД ЯМБОЛ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Публична покана
Изисквания на възложителя и указания към участниците
Изисквания на МОН по НП „ИКТ в училище“ 2015-2016г.
Протокол
Оферта за участие в обществена поръчка на СИЕНСИС АД


bg_BG
en_GB