Ученически съвет

Ученическият съвет на ПГ „Васил Левски“ има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище. Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.
На 16.12.2016г.  бе организирано Коледно парти за всички ученици на гимназията, а на 22.02.2017г. предстои честване на Ден на розовата тениска.