„Будители на новото време“ Еразъм + К1

Проект „БУДИТЕЛИ НА НОВОТО ВРЕМЕ“ с номер 2018-1-BG01KA101-047323 по Програма „Еразъм+“  на Европейския съюз

Продължителност на проекта 18 месеца от  01-08-2018 до 31-01-2020.

 

ОПИСАНИЕ

Проектът “Будители на новото време“ е насочен към квалификация на преподавателите от ПГ „Васил Левски“ в практическо и методическо обогатяване  на  ключови компетентности в областта на чуждите езици, информационните технологии, гражданското образование  и тяхното  интегриране,  за по-качествено образование на учениците; обогатяване на езиковите умения на преподавателите и усвояване  на методики в преподаването на чужди езици с директен ефект върху обучението на децата и младежите в училището. Проектът е насочен към разширяване на възможностите за развитие на международни партньорства чрез обучение и разработване на европейски проекти и към обогатяване на социалните компетенции в пряката работа с деца, младежи и възрастни в училище, зачитайки техните права и достойнство.

КВАЛИФИКАЦИОННИ  КУРСОВЕ

Курс „English for Educators and Administrative Staff“, организатор ITC-International trainig center   има за цел да се обогатят компетентностите на участниците за общуване на  по-високо ниво на английски език, да се обогати професионалния им речник, да придобят техники за работа с класа, с акцент върху между предметните връзки, за да могат да участват равноправно в проекти за междуучилищен обмен по дейност К2.

Квалификационен курс по методология и използване на нови технологии в чуждоезиковото обучение: „Tablet and Smartphone: using mobile devices as educational tools“, организиран от EUROPASS. Участниците ще получат  идеи за това как да включат технологията в своите уроци. Обучението е с практическа насоченосът, като учителите ще  научат как да използват софтуер, платформи и приложения като YouTube, Facebook, Instagram, Edmodo, Power Point, Google слайдове, Prezi и други

Квалификационен курс: „Stress management for teachers and  education staff“, организиран от Teacher training. Участниците ще научат как да идентифицират източниците на стрес, как да предотвратят и се справят със стресиращия фактор и как да помагат на учениците да се справят със стресови ситуации. Чрез практически подход участниците ще придобият конкретни методи и ще споделят най-добрите практики, които им позволяват да управляват по-добре стреса в работата и личния живот.

Квалификационен курс за решаване на конфликти: „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention“, организиран от EUROPASS Teacher academy.  Участниците ще усвоят знания за разпознаване на груповата динамика и влиянието й в класната стая. Те ще придобият умения за справяне с конфликтите в класа и училище, породени от борби, съревнование, релационни отношения м/у учениците; ще се запознаят със значението на емоционалната интелигентност за психичното здраве, за справянето с нормалните стресови ситуации в живота и личностното и общностно развитие; ще предложат инструменти и механизми за подобряване на емпатията; учителите ще получат знания и умения за справяне с проявите на агресия и тормоз в училище.

Квалификационен курс за  подготовка на проектни предложения по програма Еразъм + КД2 : „EU project design and project cycle management for Education“, с организатор Еuphoria Associazione. Участникът ще се запознае с финансовата рамка и програмите на ЕС за периода 2014-2020г., с принципите, успешни техники и инструментариум за успешно планиране на проектите и ефективното управление на проектния цикъл и прилагане на инструменти за мониторинг, оценка и контрол; ще се запознае с успешните принципи за популяризиране и изпълнението на европейски проекти.

 

ОДОБРЕНИ УЧИТЕЛИ за участие в квалификационните дейности

 1. Боряна Стамболова
 2. Елена Караганчева
 3. Вася Москалева
 4. Дафина Попова
 5. Кристина Русева
 6. Силяна Нойкова
 7. Добринка Качанова
 8. Донка Атанасова
 9. Станка Вълева
 10. Марияна Христова
 11. Ирена Петрова
 12. Стоянка Стоянова
 13. Петя Сярова
 14. Мария Самра