Вълнуваща среща между бивши и настоящи възпитаници на Профилирана гимназия “Васил Левски”

Славена е курсант в IV курс във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” – град Варна. Тя е бивша ученичка на ПГ”Васил Левски” от профил “Природни науки” с класен ръководил г-жа Марияна Христова. Пожелаваме и от сърце успех на попрището, което си е избрала.