В ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В УНСС – СОФИЯ

В ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В УНСС – СОФИЯ

      Днес в ПГ „Васил Левски“ – Ямбол се проведе кандидатстудентски изпит за прием в УНСС – София. Той даде възможност на дванадесетокласници от Югоизточна България да усетят реално изпитната атмосфера и при успешно представяне – да учат в желана специалност.

      Академичен дух на събитието придадоха чрез присъствието си проф. д-р Матилда Александрова – зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Миглена Ангелова, гл. ас. д-р Емилия Дунева, д-р Екатерина Деливерска, Диана Веселинова.

      Дванадесетокласници от Бургас, Несебър, Сливен и Ямбол работиха върху Вариант 3. Изпитните задачи са върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове по БЕЛ за XI и XII клас и са във формàта на ДЗИ.

     С проведения днес изпит ПГ „Васил Левски“ и УНСС сложиха началото на съвместна работа, за която подписаха споразумение през месец март. Предстоят още инициативи, които ще дадат  на избралите да учат в ПГ“Васил Левски“ – Ямбол самочувствие, мотив за задълбочена подготовка и възможност за изяви и успешна реализация.