„Глаголицата в нашата история“

На 12 май 2021г. IXa клас, профил Хуманитарни науки, участва в един по-различен час. „Глаголицата в нашата история“ се проведе в Етнографския музей Ямбол. Учениците изслушаха кратка лекция, споделиха знанията си, изписаха имената си с древните букви и разгледаха експозицията на музея.