Група по интереси „Нашите роботи“

Открит онлайн урок по Роботика-група по интереси „Нашите роботи“