Групи по интереси утвърдени в Профилирана гимназия „Васил Левски“ за втори срок на 2018-2019г

Групи по интереси утвърдени в Профилирана гимназия „Васил Левски“ за втори срок на 2018-2019г
1. РоботикаДигитална креативност, Тематична подобласт: Програмиране и роботика с ръководител Динко Динев- учител по информатика и информационни технологии
2. Графичен дизайн Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения с ръководител Антоанета Иванова , старши учител по математика, информатика и информационни технологии
3. Сцена на звездитеТематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства с ръководител- Мариана Андреева, учител по музика и пиано
4.Театрална група „НИЕ“Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства с ръководител Лиляна Сотирова, старши учител по Български език и литература