До всички десетокласници! Важно съобщение!

До всички десетокласници!
Важно съобщение!

От 06.04.2020 година започва подаването на заявления /по желание на учениците/  за явяване на изпит по чужд език и изпит по ИТ( дигитални компетентности) за X клас.

Подаването на заявленията ще се осъществява дистанционно.