Обществен съвет

СПИСЪК

 

на членовете на Обществен съвет

към Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

 

 

№ по ред Име, презиме, фамилия  
1.

 

Йосиф Маров – родител на ученичка от IX „Г“ клас Председател на Обществения съвет
2.

 

Неда Бъчварова
Директор на Дирекция„Хуманитарни дейности“, Община Ямбол
Член на Обществения съвет
3.

 

Румен Шопов – родител на ученик от IХ „Б“ клас Член на Обществения съвет
4.

 

Славка Балчева – Георгиева – родител на ученичка от X „А“ клас Член на Обществения съвет
5.

 

проф. Красимира Добрева Член на Обществения съвет

 

6.

 

д-р Веселина Коева Член на Обществения съвет
7.

 

Марияна Славова Член на Обществения съвет