Интерактивен урок на тема : „Кодиране на информация“ с 8 „г“ клас

Интерактивен урок на тема :
„Кодиране на информация“ с 8 „г“ клас

Място на провеждане: Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол