Клуб „Дигитален свят“, ръководител Стоянка Стоянова