Клуб „Дигитални познания“, ръководител Стоянка Стоянова