Младите възрожденци от ПГ „Васил Левски“ в гр. Ямбол на почетен караул на паметника на Апостола в гр. София

Младите възрожденци от ПГ „Васил Левски“ в гр. Ямбол
на почетен караул на паметника на Апостола в гр. София