На вниманието на всички кандидат студенти!

Напомняме ви, че за предварителния кандидат студентски изпит на УНСС, който ще се проведе на 29.04.2023 г. в Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр.Ямбол, трябва да носите:

1. Документ за самоличност.
2. Разпечатка от платформата на УНСС с входящия номер.