НВО 2018

Ресурсен файл: bg-visitors
Условие на задачата: zadacha_2018

Тест с решение 2018 : test2018