НВО 2018

Ресурсен файл: bg-visitors
Условие на задачата: zadacha_2018

Тест с решение 2018 : test2018

Тренинг тестове с решения за учебната 2018 / 2019 година : НВО_ДК_2018_г._Модул_1