Необходими документи при записване на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Необходими документи при записване на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година:

1.      Заявление по образец /попълва се в училището/.

2.      Свидетелство за завършено основно образование /оригинал/.

3.      Копие на акт за раждане.

4.      Здравно-профилактична карта.