ОЛИМПИАДИ 2022-2023 година

Олимпиади 2022-2023 година

Протокол № 1 с резултатите на учениците от областния кръг на НОГИ

Протокол № 2 с резултатите на учениците от областния кръг на НОГИ

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ-ГИ-областен кръг-2022-23

Областен кръг на НОИТ – резултати на допуснатите проекти

Протоколи на допуснатите проекти до нац. кръг на НОИТ