ОЛИМПИАДИ 2023-2024 година

Олимпиади 2023-2024 година

Протокол № 1 за резултатите на участниците в общ. кръг на олимпиадата по математика

Протокол № 1 и Протокол № 2 с резултатите на учениците от областния кръг на НОИЦ

Протокол НОИТ Общински кръг- ПГ_Васил Левски – Ямбол

Протокол № 2 за класираните ученици за областен кръг НОАЕ

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на Общ. кръг от НОАЕ

Протокол № 2 на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по физика

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на общ. кръг на олимпиадата по физика III гр.
Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на общ. кръг на олимпиадата по физика IV с. гр.

Протокол № 2 за класираните ученици за областен кръг на НОБЕЛ

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на общ. кръг от НОБЕЛ

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на общ. кръг от НОХООС

Протокол № 2 за класираните ученици за областен кръг на НОХООС

Протокол № 2 за класираните ученици за областен кръг

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици

Протокол № 1 – резултатите на явилите се ученици на общ. кръг от НОБЗО

Протокол № 2 за класираните ученици за областен кръг на НОБЗО

Протоколи на допуснатите проекти до нац. кръг на НОИТ

Обобщен протокол – Областен кръг на НОИТ 2023-2024 г.


Протокол № 1 с резултатите на учениците от областния кръг на НОГИ

Протокол № 2 с резултатите на учениците от областния кръг на НОГИ
ПРОТОКОЛ № 2_GEO