Открит урок на тема: „Програмиране на музикални инструменти“ по повод CodeWeek

Открит урок на тема: „Програмиране на музикални инструменти“ по повод CodeWeek /Европейската седмица на програмирането“.

Място на провеждане: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ЯМБОЛ.

Участници: Учениците от 8 „г“ клас и Ръководството на Гимназията.