Официално представяне и валидиране на Юбилейна пощенска картичка пред учениците от VIIIa клас

Официално представяне и валидиране на Юбилейна пощенска картичка пред учениците от VIIIa клас