ПАМЕТНИК – ПРИЗНАНИЕ И НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО

ПАМЕТНИК – ПРИЗНАНИЕ И НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО

Паметник на ямболските учители – народни будители си има град Ямбол!
Монументът е монтиран на площад „Страшимир Кринчев“ в „Каргона“ – квартал, който свързваме с всеотдайното и родолюбиво дело на революционера – учител, преводач и книжовник Ради Иванов Колесов; на учителя и поета Добри Чинтулов, на чието присъствие Ямбол дължи началото на светското образование и чуждоезиковото обучение; на Костаки Попович – главен спомоществовател на Българското книжовно дружество – първообразът на БАН; на Анка Александрова – открила първото частно занаятчийско училище по шев и кройка; на даскал Атанас Кожухаров, на Иван и Стилияна Параскевови, на проф. Петър Нойков…
Мъдро и добре премислено послание отправя този паметник. Да опази паметта за всички учители – будители, давали векове наред светлина и път към бъдното на своите съграждани. Да напомня, че тази памет трябва да е духовната мяра за всички педагогически специалисти, които днес работят в Ямбол и чийто дълг е да предадат пламъчето живо и ярко на тези, пред които е бъдещето на града.
Затова благодарност за хората, които чрез идея, дарени средства и творчески труд направиха възможна появата на Паметника на ямболските учители – народни будители! Благодарност и на всички, които с глас, музика, сърце, присъствие превърнаха 24 октомври в незабравим ден за нашия град! Благодарност и към онези, които ще успеят да превърнат своята предстояща среща с Паметника в път към знанието и светлия порив за съграждане!…