ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЪС СЕРТИФИКАТ НА UNICEF

ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЪС СЕРТИФИКАТ НА UNICEF

   За участие в Най-големия урок в света и подкрепа на Глобалните цели за устойчиво развитие,

Профилирана гимназия „Васил Левски“ бе удостоена със Сертификат на UNICEF.