Повод за гордост с учениците на ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол

Повод за гордост с учениците на ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол! На ДЗИ по Философия -профилирана подготовка са се явили ученици от 131 училища в страната, като средният успех за страната на ДЗИ по философия е Добър 4,25.
ОТ ПГ „Васил Левски“ се явиха 26 ученици и постигнаха среден успех Много добър 4.98! Това нарежда училището на 12 място в страната!
Благодарим на нашите възпитаници за положените усилия! Доверихте се на своите учители – г-жа Дафина Попова и г-жа Лора Дулова и съвместно постигнахте чудесни резултати! Бъдете здрави и винаги добре дошли във вашето училище!