Помага ли математиката в хуманитарните науки?


Профилирана гимназия „Васил Левски“ отбеляза Световния ден на числото – 14.03.2023г., със състезание по дебати на тема „Помага ли математиката в хуманитарните науки?“, в което взеха участие ентусиазираните десетокласници на хуманитарната паралелка в гимназията. Организирането на събитието беше идея на г-жа Лиляна Танкова, учител по математика и класен ръководител на класа и г-жа Лора Дулова – учител по философия. Представителите на двата съревноваващи се отбора организираха интересен и поучителен дебат пред своите съученици и гости. В ролята на жури бяха г-жа Донка Атанасова, директор на ПГ “Васил Левски”, Добринка Качанова – зам. директор, г-жа Мариета Вълкова – преподавател по Математика и г-жа Галя Маркова – преподавател по История и цивилизации. Почетни гости на събитието бяха Радост Минчева, експерт по ОНГОР и Петя Деновска, старши експерт по математика към РУО – Ямбол.
Дебатът продължи два учебни часа в напрегнато сблъскване на гледни точки и оборване на тези и аргументи на опозиционния отбор, но компетентността и предварителната подготовка на учениците направи по-дългото протичане на процеса неусетно както за гостите, така и за тях самите. Гордо извоювалите победата отбор ,,За” получиха специална награда от директора на гимназията.

Автори на текста са част от участниците в събитието – Магдалена Йовчева и Никол Колева.