Помощни материали за училища и родители

Помощни материали за училища и родители

–      Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

–      Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing