Правилници за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на училището


План за действие в условията на COVID-19

План за дейностите по Безопасност на движение по пътищата

Стратегия за развитието на училището

План програма за БДП през 2021 година